Innovatieve begeleiding bij een ziekenhuis┬şopname

Een ziekenhuisopname kan een enorm stresvolle periode zijn voor zowel kind als ouder. Tijdens dit proces hebben zorgverleners daarom de uitdaging om ze hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.
Het dynamische duo Siemie & Koko ondersteunen zorgverleners door kind en ouder op een leuke en leerzame manier stapsgewijs voor te bereiden op de ingreep. Door gebruik te maken van de innovatieve technologie Augmented Reality (AR) worden Siemie & Koko tot leven gebracht.

Voordelen Siemie & Koko

Op een leuke en interactieve manier leggen Siemie & Koko stap voor stap uit wat het kind kan verwachten tijdens een ziekenhuisopname. Hierbij worden Siemie & Koko door middel van Augmented Reality (AR) tot leven gebracht. Deze manier van begeleiding biedt verschillende voordelen:

Voor kind en ouder

Wegnemen van angst

Door op een visuele manier kind en ouder uitleg te geven over wat het kind te wachten staat, wordt de angst voor het onbekende zoveel mogelijk weggenomen. Op deze manier wordt het opname- en behandelproces voor zowel kind als ouder zo aangenaam mogelijk gemaakt.

Stapje voor stapje

Alle informatie wordt in stapjes gepresenteerd. Dit maakt het voor kind en ouder makkelijker te verwerken en te bespreken.

Alles op eigen tempo

Iedere stap tijdens de begeleiding kan zo vaak herhaald worden als gewenst. De volgende stap hoeft pas gestart te worden zodra iedereen er klaar voor is. Zo kunnen stapjes worden herhaald om het nog beter te kunnen begrijpen, of omdat het gewoon leuk is.

Begeleiding in vertrouwde omgeving

Door de toepassing van AR worden Siemie & Koko in het huis van kind en ouder tot leven gebracht. Op deze manier kan de voorbereiding in alle rust en in een vertrouwde omgeving plaatsvinden.

Voor het ziekenhuis

Vereenvoudigt de behandeling

Tijdens de Siemie & Koko begeleiding wordt zorgvuldig uitgelegd wat het kind kan verwachten tijdens een ziekenhuisopname. Het kind zal hierdoor minder snel voor verrassingen staan en dus ook makkelijker en sneller te behandelen zijn.

Ondersteunt actief het proces

Tijdens de begeleiding wordt het kind voorbereid op de verschillende handelingen tijdens een ziekenhuisopname. Zo leggen Siemie & Koko bijvoorbeeld uit dat wanneer het kind in de operatiekamer een mondkapje om krijgt, hij/zij hard moet blazen om de vieze geur weg te laten gaan (met als resultaat dat het kind eerder in slaap valt door de anesthesie). Zorgverleners kunnen hiernaar refereren wanneer ze het mondkapje met anesthesie bij het kind omdoen.

“Weet je nog dat Siemie & Koko je hebben geleerd dat je hard in het mondkapje moet blazen om de vieze geur weg te krijgen?”

Innovatief en adaptief

Samen met Siemie & Koko kunnen ziekenhuizen een stap zetten richting de innovatieve begeleiding van de toekomst; gepersonaliseerd, adaptief en actueel.

Hoe het werkt

Het Siemie & Koko begeleidingstraject begint al bij de Pre-operatieve screening. Hier krijgen kind en ouder namelijk het volgende mee van de zorgverleners:

  • Een link naar de Siemie & Koko applicatie om deze te kunnen installeren op een mobiel apparaat zoals een telefoon of tablet (Android of iOS).
  • Het Siemie & Koko paspoortje.

Wanneer de Siemie & Koko applicatie is geïnstalleerd, kan de begeleiding worden gestart. Na het openen van de applicatie krijgen kind en ouder het camerabeeld van de telefoon of tablet te zien. Wanneer ze de telefoon dan richten op de voorkant van het paspoortje, verschijnen Siemie & Koko als magie op het paspoortje en begint de begeleiding!


Tijdens de begeleiding doorlopen kind en ouder samen met Siemie & Koko verschillende stappen waarin uitgelegd wordt:

  • hoe het gehele traject eruit zal zien;
  • met welke hulpverleners het kind te maken zal krijgen. Het kan zal hierdoor niet voor verrassingen staan;
  • wat er van het kind in de verschillende fases voor, tijdens en na de behandeling verwacht wordt (bijvoorbeeld dat het kind een dag voor een operatie niets mag eten of drinken);

Bekijk het demofilmpje waarin korte fragmenten zijn verwerkt om een indruk te krijgen van het Siemie & Koko begeleidingstraject voor een keelamandeloperatie.

Demo video

Siemie & Koko paspoort

Bij aanvang van de Siemie & Koko begeleiding krijgt het kind van de zorgverlener het Siemie & Koko paspoortje. Dit paspoortje verrijkt de Siemie & Koko ervaring op meerdere manieren:

  • De Siemie & Koko app herkent de voorkant van het paspoortje en projecteert hierop Siemie & Koko die vervolgens met de begeleiding beginnen.
  • Het paspoortje biedt ruimte voor de gegevens van het kind zoals naam, geboortedatum, behandeling, datum behandeling en een pasfoto.
  • Wanneer het kind tijdens de ziekenhuisopname het paspoortje bij zich draagt, kunnen zorgverleners herkennen dat het kind de Siemie & Koko begeleiding heeft doorlopen en weten ze dat ze hiernaar kunnen verwijzen.
  • Na afloop van de begeleiding krijgt het kind een stempel in zijn paspoortje als bewijs dat hij/zij tijdens de ziekenhuisopname dapper is geweest.

Interesse in Siemie & Koko?

We komen graag naar u toe! Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek.

Bedrijfsgegevens

Onze partners